Mitt Nyårslöfte del 3.

I den här tredje och sista delen av ”mitt nyårslöfte 2020” lägger vi fokus på att skapa vana för det nya beteendet, och hur man bär sig åt för att hålla löftet till sig själv. Varför är detta så viktigt då? Jo, genom att hålla löften till sig själv, bygger man förtroende för sig själv, och det ger självförtroende! Har man förmågan att hålla löften till sig själv, har man större förmåga att hålla löften till andra.

Min metod för att skapa vana utgår ifrån vad jag vill. Vill jag IFRÅN det oönskade beteendet, eller vill jag TILL något annat. Min motivation påverkas av den drivkraften som är starkast, och det som jag anser vara viktigast för mig.

En metod för att finna argument för mig själv är ”Från Smärta Till Njutning”. Genom att besvara frågor kring vad det får för konsekvenser att vara kvar i nuvarande tillstånd, i relation till vad det kan ge för möjligheter att uppnå det nya, kan jag få tillräcklig motivation för att sträva mot målet.

Koppla smärta till att inte förändras

 1. Vad är det för förändring du vill göra?
 2. Vad kommer du missa om du inte förändras?
 3. Vad kommer det at kosta dina närmaste om du inte förändras?
 4. Vad kostar det dig redan nu, på olika plan, att inte förändras?
 5. Vad kommer det värsta att vara om du inte förändras?
 6. Vilka fler negativa konsekvenser är kopplade till att inte förändras?
 7. Vad skulle det få för negativa konsekvenser om du väntade med förändringen?

Koppla njutning till att förändras

 1. Vad är det för förändring du vill göra?
 2. Om du förändras, hur kommer det att kännas?
 3. Vad kommer du att kunna göra om du förändras?
 4. Hur kommer dina närmaste att få utbyte av att du förändras?
 5. Vilka fler positiva konsekvenser finns kopplade till förändringen?
 6. Vad kommer att vara det bästa med att förändras?

Att återkoppla, och skapa vana genom regelbundna uppföljningar underlättar att hålla rätt riktning mot målet. Genom att sätta delmål som man stämmer av emot, känns vägen mot huvudmålet lite kortare. Det är dessutom en härlig känsla att få fira små segrar utmed resan.

I mitt exempel har jag satt delmål på mitt träningsupplägg. Jag har definierat hur många mil jag ska träna respektive vecka, och det är förhållandevis enkelt att göra uppföljning på. Efter varje vecka gör jag en utvärdering om hur det har gått. Ligger veckans mål rätt eller måste jag göra justering för att undvika skador, eller kan jag rent av sätta ett litet högre delmål till nästa vecka.

Mitt nyårslöfte består av två mål. Att öka min träningsmängd, och att sluta äta godis. Det kan ju tyckas vara jobbigt att ha flera olika mål att jobba mot. Tricket är att vända detta till en fördel. Vad finns det för synergier och kopplingar mellan dessa mål, som strävar mot mitt övergripande mål?

Vi ser att t ex aktiviteten kost i mål 2, även stödjer mål 1 som går mot det övergripande målet (visionen).

Svårare än så här behöver det inte vara att sätta mål och göra en plan för att nå dem. Tankemönstret fungerar lika bra vid organisatoriska mål som vid nyårslöften. Nyckeln är att vara tydlig, och att kommunicera med de som kommer att bli berörda.