Mitt Nyårslöfte, del 2…

Min strategi, HUR jag ska göra för att nå mitt mål, är att lägga upp en plan över VAD som behöver göras. Därefter bryts planen ner i aktiviteter, d v s att omsätta planen till handling.

I planen ingår också att ta reda på förutsättningarna för målet, att bygga kravspecifikationen för de yttre omständigheter som påverkar mina möjligheter att nå mitt mål.

Planen

Det finns olika sätt att beskriva sin plan. Vilket sätt man väljer kan vara olika för olika människor eller komplexitet av mål. Man kan använda sig av tankebubblor, gantscheman, excellistor eller bara göra skisser i ett kollegieblock. I det här exemplet har jag valt att göra tankebubblor runt varje rubrik i min plan.

För att undvika missförstånd, eller att aktiviteter inte blir genomförda bör de tidsättas. Är det dessutom flera människor engagerade bör det även anges vem som är ansvarig eller kontaktperson.

I den tredje delen kommer jag att gå igenom hur vi följer upp planen, och säkerställer att aktiviteterna blir genomförda.

Vi kommer också se hur kopplingen är mellan Mål 1 och Mål 2, att det ena målet inte står i konflikt med det andra, utan att de faktiskt båda bidrar till det övergripande målet!