Om Coachingenjören

Jag heter Johan Svensson och är Diplomerad Professionell Coach (PCC), Certified NLP Business Communication Practitioner samt Diplomerad Förändringsledare vid Gothia Akademi, och det är jag som är Coachingenjören. Jag har erfarenheter från industrin ,och de senaste åren med verksamhetsutveckling inom små- och medelstora företag inom alla branscher.

Jag är en planerande strukturerad maskiningenjör och industriell ekonom, som gillar rakhet, enkelhet och tydlighet. Mina drivkrafter är att få utveckla. När jag var barn tog sig detta uttryck genom min stora passion för lego. Senare i livet gick det över till att förstå hur saker fungerar för att i yrkeslivet handla om att konstruera ”på riktigt”.

Livets resa har gett mig ett intresse att utveckla mig själv. Genom denna insikt är min drivkraft att bidra till att utveckla andra, både på det personliga och professionella planet. Genom att få individer att växa, får grupper ny energi som får hela organisationer att åstadkomma mirakel! Detta har jag upplevt ganska många gånger nu, under de 20 år jag arbetat med att utveckla människor och organsiationer.

Det coachande förhållningssättet är för mig en ledstjärna och allmänt förhållningssätt.

Genom att sammanföra dessa två världar, det fyrkantiga ingenjörsmässiga, med det öppensinnliga förhållningssättet och tack vare min breda erfarenhet och förståelse för olika individers situation och behov, säger jag skämtsamt att Coachingenjören AB ägnar sig åt ”strukturerat flum”.