Effektivisering

Är du, din grupp eller rent av hela företaget verkligen så effektiva som ni skulle kunna vara? Det finns många vägar till effektivare arbetssätt och processer. Genom att ta extern hjälp kan du skynda på processen och få hjälp att tydligare se vad som behöver göras för att skapa förändring.

Exempel på områden där jag kan bidra med kunskaper i effektivisering är produktion, konstruktion och produktutveckling. Jag åtar mig rena utföraruppdrag på både kortare och längre sikt. Min erfarenhet som projektledare är lång och jag har goda kunskaper i t ex Solid Works och Inventor.

Dessutom kan jag hjälpa er att effektivt hitta finansieringslösningar för utvecklingsprojekt, och skriver även ansökningar och håller i dialogen med finansiären.

Förutsättningslös diskussion

Jag kan skriva långt och länge om hur det här fungerar. Men för att spara tid föreslår jag en kopp kaffe och en halvtimmes förutsättningslös diskussion om hur du och ditt företag kan bli mer effektiva.