Coaching

Funderar du på vad du ska bli när du blir stor? Eller vill du börja träna mer, sluta röka eller har du något annat du vill förändra i ditt liv? Då kan jag hjälpa dig att komma framåt. Att anlita mig, Coachingenjören, är ett sätt att förbättra dina möjligheter att nå dina mål snabbare och effektivare än vad du skulle klara på egen hand!

Vad är coaching?

Coaching är en målstyrd process och utgår helt ifrån vad du vill och vad du bäst behöver för din utveckling. Coachingen utgår alltså från dig som individ och fokuserar enbart på att komma framåt. Detta ska inte blandas ihop med terapi eller andra metoder som hanterar trauman eller liknande.

Det här får du

Coachingen sker genom att du och jag träffas vid ett eller flera tillfällen. Det avgörande och grundläggande för att vårt samarbete ska ge effekt är att vi kartlägger vilket mål du vill uppnå. Som coach kan jag öppna dörren för nya tankar och idéer, hjälpa dig att lägga upp en plan, ge tips och nya perspektiv. Jag kan ge dig feedback som hjälper dig att se mönster och välja andra mer produktiva sätt att göra och tänka.

Konkreta och användbara verktyg för att ta dig framåt mot dina mål snabbare

Med mig som coach får du en strukturerad, pålitlig och metodisk samarbetspartner. Jag bygger min coaching på beprövad erfarenhet och välutvecklade verktyg. Tillsammans konstruerar vi en lösning som passar just dig och dina behov. All coaching bygger på sekretess och ingenting som vi diskuterar under våra möten delar jag med mig av till andra.

Coaching är en målstyrd process som stödjer dig i att uppnå dina mål snabbare och effektivare än vad du skulle klara på egen hand! Jag kan komma att ställa frågor som uppfattas som provocerande men det är min uppgift att upptäcka tankar och uppfattningar som begränsar dig från att skapa nya insikter om hur du skulle kunna se saker annorlunda.

Coachingen utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling. Det innebär att processen utgår från dig som individ enligt ICF:s (International Coach Federation) definition av coaching och etiska riktlinjer.

International Coach Federation logotyp

Mitt fokus som coach, är att din utveckling ligger till grund för våra möten. Som coach kan jag öppna dörren för nya tankar och idéer, hjälpa dig att lägga upp en plan, ge tips och nya perspektiv. Jag kan ge dig feedback som hjälper dig att se mönster och välja andra mer produktiva sätt att göra och tänka.